(M PR3-II) PR3-II Men

Country Code Boat
CAN Siu Fan Yau
Siu Fan Yau (37)
ECU Brayan Vinicio Quinquiguano Tonato
Brayan Vinicio Quinquiguano Tonato (26)
ECU Xavier Enrique Vargas Manobanda
Xavier Enrique Vargas Manobanda (25)
GER Sebastian Stuart
Sebastian Stuart (24)
USA Matthew Houser
Matthew Houser (26)